به اطلاع کلیه فعالین اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد می رساند صبحانه کاری این هفته اتاق یاسوج با حضور مدیرعامل محترم بانک صادرات استان برگزار خواهد شد.
چنانچه در همکاری با بانک صادرات و تسهیلات دریافتی به مشکل برخورده اید، تقاضانامه خود را تحویل اتاق بازرگانی یاسوج داده تا درخواست شما در این نشست مطرح شود.
شماره های تماس:

۰۷۴۳۳۲۲۷۹۵۳

۰۷۴۳۳۲۲۶۵۶۰

شماره فکس:

۰۷۴۳۳۲۳۴۳۵۵