شاتا: با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیدمهدی میرصالحی به عنوان سرپرست دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شد.  محمدرضا نعمت‌زاده در متن حکم صادرشده آورده است: با عنایت به تخصص و تجارب جنابعالی در زمینه مالکیت صنعتی، ثبت جهانی و تعامل و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی به موجب این حکم به سمت سرپرست دفتر حمایت از مالکیت صنعتی منصوب می‌شوید.

وی در ادامه تصریح کرده است: بدیهی است با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و مزیت‌های موجود در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی نظیر کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از طرح‌های صنعتی و اختراعات، معاهده مادرید راجع به علائم تجاری (برند‌سازی)، معاهده لیسبون در حمایت از اسامی مبدأ و نشان‌های جغرافیایی و سایر معاهدات مرتبط، می‌تواند موجب حفظ و توسعه جایگاه جهانی محصولات و کالاهای ایرانی و همچنین ارتقای ظرفیت عظیم تولید و تجارت در واحدهای صنعتی، تولیدی و تجاری شده و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را بیش از پیش تسهیل و تسریع کند.