نشست مشترک صاحبان مشاغل صنعت، کشاورزی و غذایی ایران و ترکیه، ۶ و ۷ خرداد در سالن همایش‌ خلیج‌فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، هدف از برگزاری این نشست گسترش مناسبات اقتصادی و ارتقای مبادلات تجاری بخش‌های خصوصی عنوان شده است.
نشست مشترک صاحبان مشاغل ایران و ترکیه با حمایت کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شود. حضور تجار، صاحب‌نظران و تولیدکنندگان صنایع کشاورزی و غذایی می‌تواند نتایج بسیار مثبتی برای اقتصاد و اشتغال‌زایی کشور ایجاد کند.