درصد ظرفیت آبگیری ۱۵۹ سد تامین کننده آب شرب، صنعت، تولید برق، کشاورزی و پیشگیری از بروز سیلاب، در زمان حاضر خالی است.

رضا راعی مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران در گفت وگو با ایرنا، درباره وضعیت منابع آبی کشور با توجه به بارندگی های اخیر، افزود: تاکنون ۲۰۵ روز از سال آبی را پشت سر گذاشته ایم و تنها حدود ۱۶۰ روز دیگر باقی مانده که سه ماه آن تابستان و فصل گرما است.

وی با بیان آنکه متوسط بارندگی در کشور ۲۴۰ میلی متر است، ادامه داد: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۷۰ میلی متر بارندگی داشته ایم که تا این لحظه ۷۰ میلی متر نسبت به رقم مورد نظر کاهش بارش را شاهد هستیم.

این مقام مسئول در خصوص وضعیت منابع آبی کشور نیز گفت: در حال حاضر ورودی آب به سدهای کشور ۱۶.۷ میلیارد مترمکعب بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲۰.۶ میلیارد مترمکعب بوده با کاهش ۱۹ درصدی مواجه است.

راعی اظهار داشت: حجم مخازن سدهای کشور در حال حاضر ۲۴.۳ میلیارد مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲۶.۴ میلیارد متر مکعب بود، نشانگر کاهش هفت درصدی است.

وی با اشاره به اینکه متوسط بارندگی کشور تا امروز ۱۷۰ میلی متر بوده است، گفت: در مدت مشابه سال گذشته متوسط بارندگی ۱۹۲ میلی متر بوده که بارش امسال ۱۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش نشان می دهد.

وی افزود: متوسط بارندگی در بلندمدت نیز ۱۹۹ میلی متر بوده که این میزان در مقایسه با متوسط بارندگی ۱۷۰ میلی متر سال آبی جاری نشانگر کاهش ۱۵ درصدی است.

مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه شش حوضه اصلی آبریز در کشور داریم، خاطرنشان کرد: سه حوضه آبریز وضعیت مناسب و سه حوضه با کاهش بارندگی روبروست.

راعی گفت: در حوضه آبریز ارومیه تا امروز ۲۵۰ میلی متر متوسط بارندگی را شاهد هستیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد، حوضه آبریز دریای مازندران با ۳۴۹ میلی متر بارندگی نسبت به مدت مشابه گذشته ۲۷ درصد و حوضه آبریز سرخس با ۱۷۲ میلی متر بارش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با متوسط ۲۱۳ میلی متر بارندگی ۳۲ درصد، حوضه آبریز مرکز شرق با ۷۴ میلی متر بارندگی با ۱۵ درصد و حوضه آبریز فلات مرکزی با ۱۱۶ میلی متر بارندگی ۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.

به گفته این مدیر حوضه منابع آبی وزارت نیرو، میانگین شش حوضه آبریز کشور نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش و نسبت به بلندمدت یک درصد کاهش را نشان می دهد.

راعی با تاکید بر اینکه مردم باید شکرگزار نعمت های الهی باشند، تصریح کرد: البته نباید اشتباه کنیم چرا که میزان بارندگی چند روز اخیر مسکنی بیش نیست و هنوز از نظر حجم مخازن و میزان بارندگی کمبود داریم.