در پی برگزاری انتخابات سومین دوره هیئت رئیسه اتاق یاسوج، «جبار کیانی پور» با اتفاق آرا بار دیگر به عنوان رئیس اتاق یاسوج انتخاب شد.

به گزارش  روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج، اولین جلسه هیئت نمایندگان جدید اتاق یاسوج با دستور کار تعیین هیئت رئیسه جدید اتاق با حضور همه ی اعضا برگزار شد.

در این جلسه برای تعیین رئیس، نواب رئیس، خزانه دار و منشی رأی گیری انجام شد و «جبار کیانی پور» با کسب تعداد ۱۵ رأی از کل ۱۵ رأی مأخوذه، برای مدت ۴ سال به عنوان رئیس اتاق یاسوج انتخاب شد.

همچنین «چنگیز هاشمی» با کسب تعداد ۱۰ رأی از کل ۱۵ رأی مأخوذه، به عنوان نایب رئیس اول و «عبدالله قبادی» با کسب تعداد ۷ رأی، به عنواب نایب رئیس دوم اتاق یاسوج انتخاب شدند.

«علی چراغی» نیز با کسب تعداد ۱۵ رأی از کل ۱۵ رأی مأخوذه، به عنوان خزانه دار و «قربانعلی رفیعی بلداجی» با کسب تعداد ۱۵ رأی از کل ۱۵ رأی مأخوذه، به عنوان منشی هیئت رئیسه اتاق یاسوج انتخاب شدند.