20110705072202_IMG_7259

کارگاه  آموزشی  معرفی خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران درتاریخ ۳۰/۳/۹۰باحضور مسئولین دستگاهها، نهادها، ادارات، صادرکنندگان، تولید کنندگان وفعالین اقتصادی استان کهگیلویه وبویراحمد درسالن اجتماعات ساختمان معاونت پژوهشی و آموزشی استانداری راس ساعت ۹ الی ۱۱صبح برگزار شد .

درابتدای جلسه جبارکیانی پور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن یاسوج با اشاره به قابلیتهای بالفعل و بالقوه استان کهگیلویه وبویراحمد آمار صادرات استان را نگران کننده دانست و میزان صادرات را کمتراز ۱۵میلیون دلار عنوان کرد. رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن یاسوج هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را آسیب شناسی عدم توان صادراتی استان و شناخت علل هایی دانست که باعث شده اند فعالین اقتصادی این استان رغبت و انگیزه کافی برای صادرات نداشته باشند.

درادامه برگزاری کارگاه آموزشی مهندس رضایی مدیر خدمات بیمه ای صندوق ضمانت صادرات ایران به شناخت و معرفی خدمات صندوق ضمانت صادرات  ایران پرداختند.

درپایان این کارگاه آموزشی پرسش و پاسخ در رابطه با صندوق ضمانت صادرات ایران برگزار شد و به ابهامات دراین زمینه پاسخ داده شد .