رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: حرکت و برنامه ریزی مشترک بین دولت و بخش خصوصی در راستای برنامه های تعیین شده به عنوان یک محور اساسی و حلقه مفقود در اقتصاد است که حتی یکبار هم مورد توجه جدی، قرار گرفته نشده است.به گزارش خبرگزاری موج، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران درخصوص شعار رهبری و لزوم التزام به رعایت این شعار توسط دولت و مردم به خبرنگار خبرگزاری موج اظهارکرد: هر ساله رهبرمعظم انقلاب، شعارهای اقتصادی که برخوردار از غنای بالایی از اصول کارشناسی است را به عنوان شعار سال انتخاب می کنند و این مورد حاکی از دید بالای اقتصادی ایشان است.وی ادامه داد: اگر دولت و مردم درصدی برای تحقق فرمایشات معظم له تلاش می کردند دیگر نیازی به تکرار شعارهای اقتصادی نبود و امروز وضعیت متفاوتی را نسبت به گذشته اقتصادی کشور تجربه می کردیم.رئیس پارلمان بخش خصوصی با انتقاد از عملی نشدن شعارهای اقتصادی تصریح کرد: توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مسئله کاملا مهمی است، متاسفانه زمانی که به این تاکیدات عملی نمی شود، نتیجه آن می شود که در تاثیر حرف به عمل نمی توانیم توفیق چندانی کسب کنیم.

شافعی تاکید کرد: در سال جاری رهبری علاوه بر این که تنگناهای اصولی مسائل اصلی اقتصادی را به خوبی شناسایی و اشاره کردند، به یک موضوع پراهمیت دیگر نیز که حائز اولویت بالایی است تاکید داشتند که آن کمبود توجه ما به مسائل اقتصادی و هدفمند نبودن رفتار ما در سرمایه گذاری ها است.وی افزود: زمانی که رفتار ما هدفمند نباشد و برای سرمایه گذاری ها برنامه ای نداشته باشیم هیچ اتفاق تازه ای در کشور رخ نمی دهد و با وجود تمامی وعده و حرف هایی که زده می شود، تلاش های ما تنها در حد همان حرف باقی می ماند؛ زیرا طراحی استراتژیکی برای آینده اقتصاد نداریم.وی ادامه داد: اگر قرار باشد مانند گذشته بر منوال همان طراحی ها، آینده را ترسیم کنیم، هیچ تغییری اصولی را در مراحل اقتصادی نمی توانیم شاهد باشیم که این مسأله مهمی بود که رهبر انقلاب نیز متذکر شدند.

شافعی با اشاره به نیاز کشور به برنامه ریزی و هدف گذاری تصریح کرد: حرکت و برنامه ریزی در راستای برنامه های تعیین شده به عنوان یک محور اساسی در اقتصاد است که حتی به عنوان یکبار هم که شده توجه جدی را به عملیاتی شدن آن، داشته باشیم.رئیس اتاق بازرگانی ایران به موضوع دوم فرمایشات رهبری اشاره داشت و گفت: هم نوایی و همکاری دولت مردان با مردم و بالعکس جزو نیازهای اساسی اقتصاد امروز ماست که کمتر دولت مردان به این موضوع توجه دارند.وی تاکید کرد: زمانی می توانیم که در مسائل اقتصادی به یک نتیجه مطلوب دست یابیم که در این ارتباط دولت و بخش خصوصی مکمل یکدیگر باشند اما تاکنون این اتفاق را در کشور شاهد نبوده ایم؛ دولت و بخش خصوصی به عنوان بازوی اقتصاد باید مکمل یکدیگر در مسائل اقتصادی باشند تا در نهایت نتیجه گیری مطلوبی را داشته باشیم.

شافعی در خصوص این تعامل و ارتباط دولت و مردم نیز اشاره ای داشت و خاطرنشان کرد: دولت و بخش خصوصی در اهداف و برنامه ها مشترک هستند اما در مسیر حرکت و روش های حرکت به سوی هدف ممکن است نظرات مختلفی را داشته باشند که دولت باید در بُعد حاکمیتی مردم را برای رسیدن به اهداف اقتصادی یاری دهد.شافعی در پایان گفت: امیدورایم که همه ما در مسائل اقتصادی شعار رهبر را سرلوحه فعالیت های سال۹۴ خود قرار دهیم که دولت و بخش خصوصی خود را مکمل یکدیگر برای دست یافتن به اقتصاد بهتر بدانند.