وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نتایج بیانیه هسته ای لوزان و مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ و رفع تحریم ها در سال جاری، سال ۹۴ را سال توسعه صادرات غیرنفتی دانست.

به گزارش ایرنا محمدرضا نعمت زاده در دیدار نوروزی خود با رییس کل، معاونان و مدیران سازمان توسعه تجارت، با تاکید بر اینکه سال ۹۴ با توجه به فضای جدید ایجاد شده سال شتاب در توسعه صادرات غیرنفتی است، خاطرنشان کرد: تمام برنامه های وزرات صنعت، معدن و تجارت در سال جاری بر موضوع صادرات غیرنفتی و شتاب در توسعه روزافزون آن متمرکز است.

وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از اصلی ترین متولیان صادرات غیرنفتی کشور باید ساماندهی بیشتری را در این حوزه ایجاد کند، تاکید کرد: دبیرخانه شورای عالی صادرات باید فرابخشی عمل کرده و از حوزه وظایف سازمانی خارج شود و مختص به یک بخش نباشد.

نعمت زاده ادامه داد: سازمان توسعه تجارت باید تمامی مصوبات صادرات غیرنفتی را پیگیری کرده و به اجرا برساند تا از این طریق جهشی در صادرات کشور ایجاد شود. از سوی دیگر این سازمان موظف است کلیه موضوعات مرتبط با توسعه صادرات غیرنفتی را رصد و بررسی لحظه به لحظه کند و تا حد امکان از درگیر شدن در بوروکراسی های زائد خودداری نماید.

وی، یکی از وظایف سازمان توسعه تجارت را مطالعه فرایندهای پیشرفت و توسعه صادرات در کشورهای دیگر دانست و افزود: کشورهای ترکیه، مالزی و کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که در زمینه صادرات، عملکرد موفقی را در کارنامه خود به ثبت رسانده اند بنابراین جا دارد که فرایندهای توسعه صادرات در این کشورها با دقت بررسی و از آنها الگوبرداری مناسبی شود.

در این جلسه که در محل سالن اصفهان برگزار شد، ولی الله افخمی راد رییس کل، میرابوطالب بدری معاون بازاریابی و تنظیم روابط و یغمور قلی زاده معاون کمک های تجاری به ارائه گزارشی از عملکرد حوزه خود در سال ۹۳ پرداختند و برنامه های خود در سال جاری را تشریح کردند