صفحه: ۱
ردیف نام نام خانوادگی شرکت گروه فعالیت انتخاباتی تعداد رای درصد در گروه رتبه در گروه انتخاباتی
۱

اردوان آذرکیش خدمات بازرگانی دژ مهتاب دهدشت بازرگانی ۴۷ % ۸۲.۴۶ ۱
۲

سیدشمس اله هاشمی بازرگانی ۴۱ % ۷۱.۹۳ ۲
۳

فتاح جاودانه بازرگانی ۳۹ % ۶۸.۴۲ ۳
۴

حبیب اله نوروزی بازرگانی ۳۸ % ۶۶.۶۷ ۴
۵

القاس قنبری مرداسی شبکه جنوب بازرگانی ۳۴ % ۵۹.۶۵ ۵
۶

قربانعلی رفیعی بلداجی صنعت ۵۲ % ۹۱.۲۳ ۱
۷

چنگیز هاشمی بشار صنعت یاسوج صنعت ۴۹ % ۸۵.۹۶ ۲
۸

عبداله قبادی دماوند کار گچساران صنعت ۴۲ % ۷۳.۶۸ ۳
۹

عزیزالله رحیمی پولاد پانل دنا صنعت ۳۴ % ۵۹.۶۵ ۴
۱۰

وحید گرجی دارویی زرد بند صنعت ۳۳ % ۵۷.۸۹ ۵
۱۱

جبار کیانی پور راه وساختمانی و معدنی گدار یاسوج معدن ۵۵ % ۹۶.۴۹ ۱
۱۲

علی اکبری پارس پترو دنا معدن ۴۱ % ۷۱.۹۳ ۲
۱۳

فرامرز خوبانی کشاورزی ۵۰ % ۸۷.۷۲ ۱
۱۴

عزیزاله فتحی کشاورزی ۴۰ % ۷۰.۱۸ ۲
۱۵

علی چراغی کشاورزی ۳۰ % ۵۲.۶۳ ۳