20110917063023_IMG_768022

چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن یاسوج در روز ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۰ در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی یاسوج برگزار گردید.

درابتدای جلسه آقای عزیزی نایب رئیس اول اتاق ضمن عرض خوش آمد گویی به هیئت نمایندگان، دستور جلسه راتشریح کردند.

درادامه جلسه گزارش عملکرد اتاق بازرگانی  درتیرو مرداد ماه توسط آقای اسلام زاده دبیراجرایی قرائت شد.

آقای عزیزی به نشست مشترک هیئت نمایندگان اتاق با مجمع نمایندگان استان در مجلس سبب ایجاد تعامل خوبی بین اتاق بازرگانی و مجمع نمایندگان استان گردد و در مورد مباحثی که دراین نشست مطرح شد با اعضاءهیئت به مشورت پرداختند.

اعضای هیئت نمایندگان اتاق در طی روند جلسه، به بحث و بررسی  پیرامون برگزاری نشست مشترک هیئت نمایندگان با استاندار جدید استان به عنوان برنامه آتی اتاق پرداختند.

درادامه جلسه به روند پیشرفت  اقدامات انجام شده در خصوص واگذاری زمین به اتاق بازرگانی یاسوج جهت احداث ساختمان اتاق اشاره شد و آقای عزیزی تحویل نهایی زمین به اتاق را بسیار نزدیک عنوان کردند.