به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج، سومین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد که از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه آغاز شده بود، با شرکت ۷۹ درصدی واجدین شرایط، ساعت ۱۸ پایان یافت و نتیجه توسط هیئت نظارت انتخابات یاسوج به انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران ارسال شد که پس از تایید این انجمن نتایج به صورت رسمی اعلام خواهد شد.