معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت رشد بخش‌های صنعت و معدن در سال ۱۳۹۳ را معادل ۵ تا ۶ درصد اعلام کرد. حسین ابویی‌مهریزی، با بیان اینکه در شش ماه نخست سال جاری رشد اقتصادی کشور چهار درصد بود، گفت: براین اساس رشد گروه صنایع و معدن ۵/ ۷درصد و رشد بخش صنعت ۵/ ۶درصد محاسبه شد.
وی افزود: با توجه به اینکه صنعت و معدن از بخش‌های پیشران کشور است، پیش‌بینی‌ می‌شود رشد اقتصادی در آنها دو تا سه درصد بیش از رشد اقتصادی کل کشور باشد.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی کشور در سال جاری به سه درصد برسد، پیش‌بینی کرد که صنعت و معدن رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی داشته باشند. ابویی‌مهریزی با اشاره به برخی کالاهای اساسی که در زنجیره ارزش افزوده نقش تعیین‌کننده دارند، گفت: این کالاها بیش از ۷۵ درصد ارزش افزوده، اشتغال، صادرات، سرمایه‌گذاری و… را در اختیار دارند.