رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از کاهش نرخ تورم بهمن ماه سال جاری به ۱۵.۲ درصد خبر داد و گفت: این نرخ در دی ماه سال جاری معادل ۱۵.۸درصد بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت از کاهش نرخ تورم بهمن ماه سال جاری به ۱۵.۲ درصد خبر داد و گفت: این نرخ در دی ماه سال جاری معادل ۱۵.۸ درصد بوده است.

محمدباقر نوبخت با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه نیز ۱۴.۴ درصد است افزود: نرخ تورم ماهانه گروه خوراکی ها، آشامیدنی و دخانیات در بهمن ماه سال جاری منفی ۰.۵ و نرخ تورم ماهانه گروه غیرخوراکی ها و خدمات ۰.۳ درصد و نرخ تورم ماهانه کل کالا و خدمات نیز صفر است.