20111114084652_nb_0

استاندارکهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه برای رسیدن به اهداف خود در اصل ۴۴ باید بخش خصوصی را به صورت عملی حمایت کنیم، گفت: برای نیل به اهداف برنامه ای کلان توسعه، چاره ای جز حمایت از بخش خصوصی نداریم .

اکبر نیکزاد درحاشیه بازدید از چند واحد تولید شهر یاسوج در مرکز استان کهگیلویه وبویراحمد اظهار داشت: برای ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری چاره ای جز حرکت به سوی تولید وحمایت از بخش خصوصی و همچنین نهادینه کردن اصل ۴۴ قانون اساسی نداریم. استاندار کهگیلویه وبویراحمد ابراز داشت: اجرایی شدن این عوامل منوط به اتحاد وهمبستگی مردم ومسئولان بوده تا اینکه بتوانیم این کار بزرگ را به سرمنزل مقصود برسانیم .

وی با بیان اینکه در چشم انداز ۲۰ ساله و درافق ۱۴۰۴باید درجایگاه بالای پیشرفت و توسعه درسطح جهان ومنطقه قرار داشته باشیم،  بیان کرد: ما هنوز به قدرت اول منطقه نرسیده ایم وباید برای نیل به این مهم تلاش خود را دوچندان کنیم چرا که مردم سایر کشورها از مردم ما الهام میگیرند. نیکزاد به پیامدهای این توسعه و پیشرفت اشاره کرد و گفت: اگر دراین راه به سرمنزل مقصود برسیم وضعیت استکبار بدتر از آن چیزی میشود که درحال حاضر است و در آن زمان حتی یک نفر هم دیگر درجهان حرف آمریکا را قبول ندارد و به سیاستهای خصمانه این رژیم واقعی نخواهد گذاشت. استاندار کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: آمریکا با حربه هایی مانند تحریم شیطنت می کند و نمی خواهد ایران اسلامی به جایگاه واقعی خود برسد و با اوضاع کنونی مطمئن باشیم که به اهداف خود هیچ گاه نخواهد رسید. نیکزاد اشتغال را دغدغه اصلی مسئولان نظام دانست و درادامه با اشاره به اینکه مشکل اشتغال با استخدام در دستگاههای دولتی به هیچ وجه برطرف نخواهد شد، ابراز داشت: استخدام در ادارات دولتی راه حل اساسی برطرف کردن معضل اشتغال نیست زیرا سیاست دوتل و نظام دراین است که بدنه دولت و دستگاههای اجرایی روز به روز کوچک تر شود. وی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی روز به روز توانمندتر خواهد شد که این امر مستلزم تقویت بخش خصوصی و توسعه تولید توسط مردم و مسئولان است. مقام عالی اجرایی دراستان کهگیلویه وبویراحمد یادآورشد: با اجرایی شدن این مهم یعنی حمایت درعمل از بخش  خصوصی و همچنین  پیشبرد اهداف دولت دراصل ۴۴ قانوان اساسی، امیدوار خواهیم شد مشکل بیکاری که یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم این استان و کشور است با برنامه ریزی و هدف گذاری برطرف شود.