مدیرکل نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص تعرفه ترجیحی ایران برای پوشاک ترک، گفت: وزیر صنعت، دستور داده است تا کمیته راهبردی حمایت از صنعت نساجی کشور تشکیل شود. گلناز نصراللهی در نشست خبری اعلام کرد: این‌طور نیست که تعرفه ترجیحی درها را برای ورود بی‌رویه پوشاک ترک باز کند. مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، کمیته راهبردی حمایت از تولیدات صنایع نساجی شکل گرفته و تسریع در امر حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق در سطح عرضه پوشاک را در دستور کار قرار داده است؛ در واقع خواست وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که مدام به تولیدکننده نگویند که آنالیز قیمتی بدهد و در مقابل، هیچ نظارتی روی قاچاق پوشاک وجود نداشته باشد. نصراللهی گردش مالی صنایع نساجی را در کل دنیا ۷۰۹ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: صادرات صنایع نساجی ایران با احتساب فرش دستباف یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که بدون فرش، صادرات به ۹۵۰ میلیون دلار رسیده است؛ ضمن اینکه پوشاک در اولویت دهم کالایی در واردات، قرار گرفته و ارز اختصاصی به آن، ارز متقاضی است و تعرفه نیز ۲۰۰ درصد است.