ایسنا: صادرات برق از ابتدای سال تا نوزدهم دی ماه نسبت به زمان مشابه در سال قبل ۱۲ درصد کاهش داشته و به ۷۹۲۲ میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

بنا به اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، واردات برق از ابتدای سال تا روز ۱۹ دی ماه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته دو درصد رشد مثبت داشته و به ۳۱۰۷ میلیون کیلووات ساعت رسیده است؛ در حالی که صادرات برق سیر نزولی را طی می‌کند.  بر این اساس، میزان صادرات برق از ابتدای سال تا ۱۲ دی ماه به میزان ۷۷۶۳ میلیون کیلووات ساعت رسید که نسبت به زمان مشابه در دوره گذشته بیانگر ۱۱ درصد رشد منفی است و اکنون نیز شاهد کاهش انرژی ارسال شده با ۱۲ درصد رشد منفی هستیم.
اما وضعیت واردات به گونه‌ای دیگر است؛ به طوری که میزان انرژی دریافت شده در سال جاری نسبت به سال گذشته در روزهای مختلف رشد یک تا دو درصد را نشان می‌دهد و براساس آخرین آمار اعلام شده ۳۱۰۷ میلیون کیلووات ساعت با دو درصد رشد نسبت به زمان مشابه از ابتدای سال تا نوزدهم دی ماه واردات برق داشته‌ایم.
با وجود اظهارنظر مسوولان مختلف از وزیر تا معاونان وی در وزارت نیرو، انتظار می‌رود که حجم صادرات برق با کاهش دمای هوا نسبت به تابستان افزایش پیدا کند؛ اما نه تنها این حجم افزایش پیدا نکرد، بلکه با وجود کاهش منطقی مصرف برق نسبت به تابستان می بینیم که رشد منفی صادرات در ما‌ه‌های اخیر همواره بیشتر شده است.
هنگام بررسی علل کاهش صادرات از یک طرف با کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی مواجه شدیم و از یکسو نیز مساله تعمیر نیروگاه‌ها در فصل سرما مطرح است؛ اما با این وجود محدودیت ظرفیت تولید مربوط به فصل تابستان است و با توجه به افزایش ظرفیت تولید نسبت به سال گذشته، تعمیر نیروگاه‌ها نیز توجیه‌کننده کاهش میزان صادرات نیست.
در پیگیری‌هایی که صورت گرفت مشخص شد تصرف یکی از خطوط انتقال برق در عراق یکی از عللی است که باعث کاهش صادرات برق به عراق شده است.