در نشست شورای مشورتی تشکل های اتاق ایران که با حضور رئیس و اعضای آن برگزار شد، نقش کلیدی تشکل ها در توسعه اقتصادی کشور به عنوان توان و بنیه تخصصی اتاق ایران مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، بر اساس اظهارات مطرح شده در این نشست، تشکل ها جایگاه ویژه ای را در توسعه اقتصادی کشور به عنوان پیشرانان اقتصاد به خود اختصاص داده اند و اتاق نیز به عنوان نهادی که به توسعه تشکل ها توجه جدی دارد، توانسته است به عنوان مشاور سه قوه، نقش خود را در سازماندهی تشکل ها جهت پیگیری مطالبات و دغدغه های ملی ایفا کند.

موضوع بعدی مورد توجه در این نشست، ضرورت حضور تشکل ها در کنار دولت در نظام نظارتی است. گرچه دولت به طور معمول نقش حاکمیتی و نظارتی را بر عهده دارد اما تشکل ها می بایست علاوه بر امور تصدیگری آمادگی لازم برای پرداختن به امور نظارتی را نیز کسب کنند و در حوزه اخلاق کسب و کار نیز نقش قابل ملاحظه ای را بر عهده بگیرند و در واقع این انتظار وجود دارد که تشکل ها پرچم فضیلت اخلاقی در کشور را برفراز درآورند.

گفتنی است امروز موضوع مبارزه با فساد اداری به یکی از اهداف کلان کشور تبدیل شده است، حال انتظار می رود که تشکل ها به عنوان ظرفیت های اجتماعی قابل توجه در جریان سازی اجتماعی، فعال شده و در کمپین مبارزه با فساد اقتصادی نقش محوری خود را بازی کنند.

محسن جلالپور نایب رئیس اتاق ایران و رئیس شورای مشورتی تشکل های اتاق ایران، در ادامه به موضوع همراهی اعضای تشکل ها در هیئت های دیپلماسی کشور و در سفرهای بین المللی دولت اشاره کرد و بر نقش تشکل ها در کنار دولت در سفرهای خارجی تأکید کرد و گفت: در اتاق آمادگی داریم تا هرگونه مساعدت و حمایت لازم از این امر را بعمل آوریم. همچنین موضوع تخصیص منابع لازم جهت توسعه و توانمند سازی تشکل ها را مورد تأکید قرار داد. ایشان حضورپررنگ تشکل ها در جلسات هیأت نمایندگان اتاق و همچنین جلسات صبحانه کاری با وزراء و مسئولان کشور را یکی از افتخارات اتاق ایران در این دوره ارزیابی کرد.

بر اساس اظهارات نایب رئیس اتاق ایران، تثبیت کرسی تشکل ها در هیأت نمایندگان و تقویت آنها در دوره آتی از اولویت های کاری اتاق ایران به شمار می آید.

رئیس شورای مشورتی تشکل های اتاق ایران، میزان رشد تشکل ها در دوره هفتم اتاق، به لحاظ تأسیس و نیز الحاق تشکل های با موضوعات کلیدی در اقتصاد کشور را بالغ بر ۷۰ درصد اعلام کرد و افزود: پیام این نرخ رشد حاکی از تأثیر بر ضرورت افزایش تعداد کرسی های تشکل ها در دوره آتی هیئت نمایندگان اتاق ایران است.

جلالپور ارتقای سطح کیفی تشکل ها را کارآمد و تأثیرگذار ارزیابی کرد و یادآور شد: ارتقای جایگاه تشکل ها موجب تقویت اتاق ایران می شود و بدین ترتیب تشکل ها باید برای کسب کرسی در هیئت نمایندگان مورد ارزیابی قرار گیرند و چنانچه تشکلی نتوانسته باشد انتظارات و معیارهای اصلی اعضای خود و اتاق را برآورده کند از گردونه خارج شده و تشکل های دیگر جایگزین آن می شود.

گفتنی است؛ این فعال اقتصادی از تدوین آیین نامه مربوط به چگونگی حضور نمایندگان تشکل های فراگیر در هیأت نمایندگان اتاق ایران خبر داد.