به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یاسوج، انتخابات مجمع عمومی اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرآورده های عسل استان کهگیلویه وبویراحمد درمحل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی یاسوج برای انتخاب دومین دوره هیئت مدیره اتحادیه عسل برگزار گردید .

در ابتدای این برنامه عبد الهادی اسلام زاده دبیراجرایی اتاق بازرگانی ضمن خوشامد گویی به اعضاء، شرایط برگزاری انتخابات را برای آنها تشریح و در ادامه آقای کیهان ایمانی گزارشی از عملکرد دوره گذشته هیئت مدیره ارائه نمود و پس از آن ثبت نام از اعضا و کاندیداهای عضویت هیئت مدیره بعمل آمد و پس از ثبت نام با حضور ناظرین سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان جهاد کشاوری استان رای گیری انجام و اعضاء جدید هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردید؛ باتوجه به برگه های اخذ رای افراد

 

۱-کیهان ایمانی با تعداد ۵۲ رای نفر اول

۲-لشکر آذر پیوند با ۴۹ رای نفر دوم

۳-نعمت اله مرادی با ۴۳ رای نفر سوم

۴- اسماعیل افتخاری با ۲۷ رای نفر چهارم

۵- فرامرز منصوری با ۲۳ رای نفر پنجم

۶-کرامت سلیمی با ۱۹ رای نفر ششم

۷-فرزاد بازی   با ۱۳ رای نفر هفتم

بعنوان اعضا هیئت مدیره و علی البدل انتخاب شدمند.

 

همچنین آقای عوض عارف نیا با تعداد ۴۸ رای و عبد الصاحب مسعودی نیا با تعداد ۲۴ رای بعنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند.

 

پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن اعضا جدید هیئت مدیره، اولین جلسه اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان عسل استان برای تعیین ارکان اتحادیه، درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج تشکیل و اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید.

۱-آقای کیهان ایمانی به انتخاب اعضا هیئت رئیسه                                         رئیس اتحادیه

۲-آقای سید اسماعیل افتاری به انتخاب اعضاءهیئت رئیسه                               نایب رئیس اول

۳-آقای نعمت اله مرادی به انتخاب اعضا هئیت رئیسه                                     نایب رئیس دوم

۴-لشکر آذر پیوند به انتخاب اعضا هیئت رئیسه                                            خزانه دار

۵-فرامرز منصور به انتخاب هیئت رئیسه                                                   منشی هیئت رئیسه

 

 

گزارش تصویری: