آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی شعبه «اتحادیه تولید کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و تره بار، سبزی و صیفی، گل و نهال ایران در استان کهگیلویه وبویراحمد» به شماره ثبت ۲۶۳در اتاق بازرگانی ایران

بدینوسیله از عموم کشاورزان، باغداران، تولید کنندگان گل، نهال و گیاهان زینتی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی اتحادیه که در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۲۰/۸/۱۳۹۳ درمحل قانونی اتحادیه واقع در یاسوج، بلور آیت اله کاشانی، خیابان کاشانی۷، پلاک۹-کدپستی ۷۵۹۱۹۳۵۳۸۵ (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج) تشکیل می گردد حضور بهم رسانید .

دستورکار جلسه:

۱-انتخاب اعضاء جدید هیئت رئیسه اتحادیه

۲-تعیین روزنامه برای دور جدید فعالیت اتحادیه

۳- سایر موارد دراختیار مجمع