مانده تسهیلات بانک توسعه صادرات در پایان سال ۱۳۹۰ نسبت به سال پیش از آن ۹/ ۳ درصد رشد کرد و به بیش از ۴۶ هزار میلیارد ریال رسید.

به نقل از بانک توسعه صادرات، تسهیلات اعطایی ریالی برای تأمین سرمایه واحدهای تولیدی و صادراتی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال پیش از آن به میزان ۱۵درصد افزایش یافته است.

بنابراین گزارش، بخش‌های صنعت و معدن، پتروشیمی، خدمات فنی و مهندسی و بخش کشاورزی به ترتیب بیشترین سهم را از مجموع تسهیلات بانک توسعه صادرات دریافت کرده اند.

میزان تسهیلات اعلایی به بخش کشاورزی نسبت به سال ۱۳۸۹ بیش از ۲۳ درصد بهبود یافته است. تسهیلات اختصاص یافته به بخش صنعت و معدن نیز با رشد نزدیک به ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۹ در مقام بعدی رشد نسبت تسهیلات دریافتی قرار دارد.