سمینار آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی به همت واحد آموزش اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد.