تجارت خارجی با شرکای خارجی در نیمه نخست سال جاری از ۴۹میلیارد دلار گذشت. بر اساس گزارش‌های گمرک، در ۶ ماه نخست سال جاری تجارت خارجی ایران با پشت‌سر گذاشتن رقم ۴۹میلیارد و ۶۹۰میلیون دلار نسبت به سال گذشته رشد بیش از ۱۰میلیارد دلار را تجربه کرده است. در این میان سهم صادرات ۲۳میلیارد و ۶۶۹میلیون دلار و سهم واردات ۲۶میلیارد و ۲۱میلیون دلار اعلام شده است.
بر این اساس در شهریور ماه سال جاری، ۷میلیون و ۵۳۰هزار تن کالا به ارزش ۴میلیارد و ۳۰میلیون دلار صادر و ۳میلیون و ۱۶۷هزار تن کالا به ارزش ۴میلیارد و ۴۰میلیون دلار وارد کشور شده است. به این ترتیب صادرات در ششمین ماه سال از نظر وزنی تقریبا دو برابر واردات بوده، اما از نظر ارزش دلاری صادرات و واردات تقریبا با هم برابری کرده‌اند. بر اساس آمار ۶ماهه نیز می‌توان گفت صادرات از نظر وزنی ۵/۲ برابر واردات بوده اما از نظر ارزش دلاری واردات حدود۴/۲ میلیارد دلار  از صادرات بیشتر بوده است.

بررسی وضعیت صادرات
بر اساس آمار اعلام شده از سوی گمرک، در ۶ماه نخست سال جاری ۴۷میلیون و ۸۹۶هزارتن کالا به ارزش ۲۳میلیارد و ۶۶۹میلیون دلار صادر شده که از نظر وزنی با رشد ۱۰/۱۰ درصدی و از نظر ارزش دلاری با رشد ۰۵/۲۲ درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در این مدت میزان صادرات از نظر وزنی ۱۰ میلیون و ۵۷۹هزار تن و از نظر ارزش ۴میلیارد و ۲۷۵میلیون دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
بر این اساس، اقلام عمده صادرات در این مدت شامل پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۸میلیون دلار و سهم ارزشی ۸۷/۵درصد، متانول به ارزش ۸۱۷میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۶/۴درصد و بوتان مایع‌شده به ارزش ۷۳۰میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۵/۴درصد بوده است. بر این اساس، صادرات ۹میلیون و ۲۳۳هزار تن میعانات گازی به ارزش ۶میلیارد و ۵۱۴میلیون دلار با رشد ۸۴/۹۷درصدی در وزن و رشد ۸۰/۵۷درصدی از نظر ارزش دلاری همراه بوده است. همچنین صادرات ۸میلیون و ۵۵۳هزار تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۶میلیارد و ۷۲۱میلیون دلار، رشد ۰۴/۱۱درصدی را از نظر وزنی و رشد ۰۲/۲۲درصدی را از نظر ارزش دلاری تجربه کرده است. صادرات ۳۰میلیون و ۱۱۱هزار تن سایر کالاها شامل کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی به ارزش ۱۰میلیارد و ۴۳۵میلیون دلار با کاهش ۲۹/۳درصدی در وزن و رشد ۹۳/۶درصدی در ارزش دلاری همراه بوده است.
عمده مقاصد صادراتی ایران در نیمه نخست سال جاری کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند بوده است. در نیمه نخست سال جاری، ۱۴میلیون و ۴۴۹هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۵۷۵میلیون دلار به کشور چین، ۷میلیون و ۶۵۸هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۷۲میلیون دلار به کشور عراق، ۳میلیون و ۳۲هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۳۲۹میلیون دلار به امارات متحده عربی، یک میلیون و ۴۵۳هزار تن محصول غیرنفتی به ارزش یک میلیارد و ۲۳۸میلیون دلار به کشور افغانستان و ۲ میلیون و ۱۷۲هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۲۸میلیون دلار به کشور هند صادر شده است.
بر این اساس، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۴۴۴دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۹۸/۱۲درصدی در ارزش دلاری داشته است.

واردات اوج می‌گیرد
بر اساس آمار ۶ماهه منتهی به شهریور گمرک، ۱۹میلیون و ۵۸۸هزار تن کالا به ارزش ۲۶میلیارد و ۲۱میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۶/۴۶درصدی در وزن و رشد ۵۴/۲۹درصدی در ارزش دلاری همراه بوده است. بر این اساس، عمده اقلام وارداتی در این مدت شامل گندم به ارزش یک میلیارد و ۲۸۶میلیون دلار و سهم ارزشی ۹۴/۴درصد، وسایل نقلیه با موتور پیستونی درون‌سوز تناوبی جرقه‌ای- احتراقی (با حجم سیلندر بیش از ۱۵۰۰سانتی‌مترمکعب اما از ۳۰۰۰سانتی‌متر مکعب بیشتر نباشد)، به ارزش ۹۴۷میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۴/۳درصد، برنج به ارزش ۸۲۷میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۸/۳درصد، ذرت به ارزش ۷۱۰میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۳/۲درصد و کنجاله به ارزش ۶۳۱میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۳/۲درصد بوده است.
در این مدت امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه مهم‌ترین کشورهای مبدأ کالاهای وارداتی به ایران بوده‌اند. در نیمه نخست سال جاری، ۴میلیون و ۵۱۷هزار تن کالا از کشور امارات متحده عربی به ارزش ۶میلیارد و ۵۴۴میلیون دلار وارد ایران شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۹۱/۹۰ درصدی در وزن و رشد ۲۰/۶۰درصدی در ارزش دلاری همراه بوده است. در این مدت، واردات از کشور چین به عنوان دومین مبدأ کالاهای وارداتی ایران ۲میلیون و ۵۲۷هزار تن به ارزش ۵میلیارد و ۸۹۶میلیون دلار بوده که ۴۴/۵۳درصد از نظر وزن و ۴۸/۶۱درصد از نظر ارزش دلاری افزایش داشته است. یک میلیون و ۸۲۹هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۱۱میلیون دلار از کشور هند وارد ایران شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۵۷/۱۴درصدی در وزن و رشد ۷۵/۲درصدی از نظر ارزش دلاری همراه بوده است. همچنین ۶۳۸هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۹۸۴میلیون دلار از جمهوری کره و یک میلیون و ۶۰۷هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار از کشور ترکیه وارد ایران شده است. در این مدت متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱۳۲۸دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۴۱/۱۱ درصدی در ارزش دلاری داشته است.