پانزدهمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در سالن جلسات این اتاق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج، باقری مدیرکل سازمان میرات فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد، مازیار صابری معاون دانشگاه آزاد یاسوج، محمد امین منوچهری مشاور کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یاسوج و چنگیز هاشمی، لشکر آذرپیوند و سیف الله داورپناه اعضا کمیسیون و خداکرم جهانی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یاسوج در این نشست  حضور داشتند.

این نشست دو ساعته با دستور کار: “بررسی موانع فرهنگی در توسعه گردشگری استان و ارائه راهکارها” برگزار شد. کارشناسان و مسولین ذیربط در این نشست به تشریح وضعیت فرهنگی موجود در استان و و ارائه راهکارها و پیشنهادات خود پرداختند.

در ابتدای این نشست خداکرم جهانی رئیس کمیسون گردشگری اتاق بازرگانی یاسوج با اشاره به رونق گردشگری استان در سالهای اخیر افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد قابلیت فراوانی برای گردشگری سلامت و ایجاد شهرک سلامت دارد و در این خصوص تصمیمات و مصوبه های بسیاری اتخاذ شده است ولی با این حال هنوز اقدامی عملی صورت نگرفته است.

جهانی بیان کرد: مهمترین مشکلات استان ما زیر ساخت های گردشگری و ساختار فرهنگی می باشند. مردم این استان مردمی مهمان نواز می باشند و این مهمان نوازی در سطح کشور کم نظیر است ولی با این حال این مسئله به مدیریت عملی و علمی نیاز دارد، نحوه برخورد با گردشگران از ابتدای ورودشان تا خارج شدن آنان از استان و نحوه برخورد قشر ها و صنف های مختلف با گردشگران باید سازماندهی شده و مدیریت شود.

در ادامه مشاور کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یاسوج با اشاره به برگزاری همایش فرصت های گردشگری منطقه ۴ کشور توسط اتاق یاسوج، افزود: اتاق بازرگانی یاسوج پس از برگزاری این همایش به بررسی برآیند این همایش و نتایج حاصل از آن پرداخت که در این بررسی ها به این نتیجه رسیده ایم یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی جذب گردشگر در استان بحث موانع فرهنگی است؛ چرا که به طور کلی گردشگران به هر منطقه ای که ورود پیدا کنند اولین چیزی که در آن منطقه نمود پیدا می کند موضوعات فرهنگی است.

در ادامه مدیرکل سازمان میرات فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: فرهنگ به عنوان زیربنای تمامی بخش ها مسئله ای بسیار مهم می باشد و اگر ما به دنبال توسعه بخش گردشگری می باشیم باید زیربنای فرهنگی این بخش را توسعه دهیم.

باقری ادامه داد: ما نیازمند این هستیم که فکر و اندیشه مردم را نسبت به مسائل گردشگری آشنا کنیم و از الفبای ابتدای گردشگری را با مردم مرور کنیم.

باقری تصریح کرد: اگر ما بخشی نگری و قشری نگری را از بخش گردشگری خارج کنیم و گردشگری را به عنوان یک صنعت برای توسعه استان ببینیم بخش زیادی از مشکلات استان در این زمینه حل خواهد شد.

مدیرکل سازمان میرات فرهنگی یک عزم و اراده جدی را لازمه ی توسعه فرهنگ گردشگری و گردشگرپذیری در استان دانست و افزود: گردشگری به عنوان یک صنعت می تواند در توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد کارساز باشد.

در ادامه مازیار صابری بحث فرهنگ را در صنعت گردشگری یک مقوله دو طرفه دانست و بیان کرد: هم استان ما از گردشگرانی که وارد استان می شوند تاثیر گذاری فرهنگی خواهد داشت و هم مردم استان می توانند به لحاظ فرهنگی برای ورود گردشگران تاثیر گذار باشند.

صابری تصریح کرد: نکته مهم این است که فرهنگ مسئله ای نیست که یک روزه ایجاد شده باشد که بتوان  انتظار تغییر یک روزه ی آن را داشت، فرهنگ پدیده ای است که به مرور در یک جامعه شکل می گیرد.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی مهمترین مشکل بخش فرهنگ در مسئله گردشگری را نبود برنامه جامع و اصولی دانست و افزود: با تدوین یک برنامه اصولی در این زمینه می توان کمک قابل توجهی به این بخش نمود.

صابری برنامه های کوتاه مدت تبلیغی را نیز اثر گذار دانست و افزود: در زمینه حفاظت از محیط زیست می توان کارهای تبلیغی آسان، کم هزینه و بسیار تاثیر گذار انجام داد. وی ادامه داد: ایجاد رشته های مرتبط با بخش گردشگری در دانشگاههای استان نیز بسیار مهم و اثر گذار می باشد.