معاون وزیر اقتصاد با اشاره به لزوم تدوین نقشه راه توسعه در استان ها در جهت تامین مالی گفت: قبل از اینکه برای سرمایه گذاران خارجی فرش قرمز پهن کنیم، باید برای سرمایه گذاران داخلی فرش قرمز پهن کرد.

 محمد خزاعی در جمع مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، بر ایجاد نقشه راه توسعه استان ها در جهت تامین منابع مالی استانی تاکید کرد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مدیران کل امور اقتصادی و دارایی، فرماندهان اقتصادی در استان ها به شمار می روند گفت: مهم ترین مسئله امروز کشور، تامین منابع مالی در استان هاست و تامین منابع مالی برای توسعه و سرمایه گذاری، بی تردید گلوگاه توسعه کشور به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه به جز در زمینه آمایش سرزمینی، ما فاقد یک نقشه راه توسعه در استان ها بوده ایم خاطر نشان کرد: با ایجاد نقشه راه توسعه استان ها به همت استانداری ها و همراهی و مشارکت مدیران کل امور اقتصادی و دارایی، علاوه بر اینکه نیازهای اقتصادی استان مشخص می شود، امکان پیش بینی نحوه تامین منابع مالی در استان ها نیز فراهم می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نحوه تامین منابع مالی در استان ها بسیار حایز اهمیت است افزود: با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، نقش مدیران کل امور اقتصادی و دارایی در طراحی و مهندسی تامین منابع مالی براساس نقشه راه توسعه استان ها بسیار حیاتی است و مسلما مدیران کل امور اقتصادی و دارایی به عنوان مقام دوم استانی، باید با درایت و هوشمندی نسبت به اینکه برای تامین منابع مالی باید از کدامیک از شیوه ها از قبیل فایننس چین، سرمایه گذاری خارجی، قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT)، منابع بانکی، صندوق توسعه ملی یا حتی از بانک توسعه اسلامی استفاده کرد، تصمیم گیری کنند.

خراعی ایجاد تشکیلات منسجم و کارآمد در استان ها به منظور تقویت سرمایه گذاری را بسیار کارساز خواند و تصریح کرد: مراکز خدمات سرمایه گذاری که دارای دو کارکرد کلیدی به عنوان پنجره واحدی برای سرویس دهی و خدمت رسانی به سرمایه گذاران خارجی و تامین منابع مالی هستند، باید تقویت شوند و بخشی از وظایف سازمان سرمایه گذاری نیز به این مراکز واگذار گردد و با افزایش اختیارات این مراکز، به سمتی حرکت کنیم که در استان ها از جهت تصویب قراردادهای تامین مالی پروژه ها، فرایند فشرده و سنگینی نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری داخلی اولاتر از سرمایه گذاری خارجی است گفت: اولویت نخست ما حمایت از سرمایه گذاری داخلی است و قبل از اینکه برای سرمایه گذاران خارجی فرش قرمز پهن کنیم باید برای سرمایه گذاران داخلی فرش قرمز پهن کرد و تمام نهادها و ارگانها و سازمان های ذی نقش نیز باید به گونه ای عمل کنند که سرمایه گذار داخلی احساس امنیت و آرامش کند.

منبع: مهر