رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: موضوع مبارزه با قاچاق کالا تنها با اتکا به ظرفیت‌های مجموعه سازمان‌ها و بخش خصوصی قابل حل است. جواد تقوی بحث قاچاق را ریشه‌ای دانست و افزود: موضوع مبارزه با قاچاق در دستور کار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد؛ ضمن اینکه برخورد قهرآمیز با این قضیه به هیچ عنوان جواب نخواهد داد.
وی با بیان اینکه برای ریشه‌کنی موضوع قاچاق باید از ظرفیت‌های مجموعه قوا و بخش خصوصی استفاده کرد، اظهار کرد: مبارزه با موضوع قاچاق به آسیب‌شناسی به‌صورت مصداقی نیاز دارد؛ ضمن اینکه برخورد قهرآمیز در مرحله پایانی مبارزه با موضوع قاچاق قرار دارد. تقوی درخصوص وظیفه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در امر مبارزه با قاچاق، گفت: این سازمان به‌عنوان یک دستگاه همکار با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همکاری می‌کند.