رئیس کل گمرک ایران به تشریح روند ترخیص کالا و بررسی عوامل دخیل در این روند پرداخت. مسعود کرباسیان در مورد راهکار گمرک برای کاهش گلوگاه‌های مسیر قرمز در رویه‌های گمرکی اظهار کرد: در مسیر قرمز با ارزیابی فیزیکی و عینی کالا و مطابقت آن با اسناد توسط کارشناس مربوطه عملیات بررسی و کنترل به شکل تفصیلی انجام می‌شد که در این مسیر ترخیص کالا نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح است.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه در مسیر زرد اسناد و مجوزهای مورد نیاز برای ورود و ترخیص کالا دقیقا بررسی می‌شوند، بیان کرد: اما ماهیت کالا در مسیر زرد نیاز به کنترل و رسیدگی فیزیکی و عینی توسط ارزیابان ندارد. مسیر سبز نیز که اظهار کالا در آن از ریسک حداقلی برخوردار است مربوط به کالاهایی است که نیازی به اخذ هیچ مجوزی از مراجع مختلف ندارند و تشریفات گمرکی مسیر سبز در حداقل زمان انجام می‌شود. وی با بیان اینکه گمرک ایران نمی‌تواند کالایی را که از بُعد ماهیت و کیفیت باید مورد بررسی فیزیکی قرار بگیرد بدون لحاظ کردن مجوز مراجع ذی‌صلاح در مسیر سبز قرار دهد، عنوان کرد: سیستم تخصیص مسیر سه‌گانه اظهارنامه‌های گمرکی را مورد بازنگری قرار داده‌ایم و با افزایش سهم اظهار کالاها در دو مسیر سبز و زرد و متعاقبا کاهش سهم اظهار کالا از مسیر قرمز فرآیند ترخیص را در این حوزه تسهیل و تسریع کرده‌ایم. به گفته کرباسیان در سال‌های گذشته سهم کالاهایی که در مسیر سبز اظهار می‌شدند کمتر از ۵ درصد و کالاهایی که از مسیر زرد اظهار می‌شدند ۲۸ درصد و سهم مسیر قرمز که زمانی برترین مسیر اظهار کالا بودند ۶۷درصد بوده است. این درحالی است که به طور میانگین در گمرکات کشور در چهارماهه نخست سال جاری میزان کالاهایی که از مسیر سبز ترخیص شده‌اند، با افزایش قریب به چهار برابری به ۲۰ درصد از مجموع اظهارنامه‌ها رسیده است. رئیس کل گمرک ایران گفت: همچنین اظهار کالا در مسیر زرد از ۲۸درصد قبلی به ۶۰درصد در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۳ رسیده که حاکی از افزایشی بالغ بر دو برابر، در این مسیر است. وی افزود: به تناسب افزایش سهم ترخیص کالا از دو مسیر سبز و زرد شاهد کاهش ترخیص کالا در مسیر زمانبر قرمز از ۶۷ درصد قبلی به میزان ۲۰ درصد فعلی هستیم که بیانگر این است که دوسوم کالاهایی که سابقا در مسیر قرمز اظهار می‌شدند، در حال حاضر از مسیر زرد و سبز اظهار می‌شوند که این امر بیانگر کاهشی معنی‌دار و در راستای سیاست‌های تسهیل و توسعه تجارت در گمرک ایران است.

منبع: فارس