مدیرکل تعاونی های توزیعی وزارت کار گفت: با وجود اینکه هزینه ایجاد اشتغال در برخی صنایع سرمایه بر تا ۲۰۰ میلیون تومان است، اما در بخش تعاون می توان با ۱۰ میلیون تومان شغل ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیگدلی شاملو گفت: در هفته دولت، ۳۴ هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان واگذار خواهد شد. هم اکنون ۷ هزار تعاونی مسکن مهر در کشور فعال است که ساخت یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد را برعهده دارند.

وی اظهارداشت: تاکنون ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر ساخته شده توسط تعاونی ها تحویل متقاضیان شده است. بیگدلی شاملو افزود: در حال حاضر، ۱۱۰ هزار تعاونی در کشور فعال است که ۱۵ میلیون نفر عضو دارند.

وی با اشاره به سند توسعه تعاون بیان داشت: در حال حاضر ۳۰ درصد ساخت مسکن از طریق تعاونی ها انجام می شود که بر اساس سند توسعه تعاون این سهم باید به ۵۰ درصد ارتقا یابد.

بیگدلی شاملو گفت: همچنین سهم توزیع کالا از طریق تعاونی ها باید به ۴۰ درصد و سهم تعاونی های اعتبار در بازار پولی کشور به ۱۵ درصد برسد، ضمن اینکه ۵۰ درصد نیاز واحدهای تولیدی باید از طریق تعاونی ها تامین شود.

مدیرکل تعاونی های توزیعی وزارت کار با اشاره به لایحه خروج غیرتورمی از رکود بیان داشت: در این بسته توجه خاصی به بخش تعاون شده و با توجه به اینکه تعاونی ها در میان قشر متوسط رواج دارند، بنابراین توسعه تعاونی ها مشارکت مردمی را در پی خواهد داشت.

وی هزینه ایجاد اشتغال در بخش تعاون را به طور میانگین ۱۰ میلیون تومان و در برخی از صنایع سرمایه بر ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.