قائم مقام بانک مرکزی با دفاع از سیاست دولت مبنی بر کاهش تورم، گفت: بدون مهار تورم، امکان ثبات در نرخ ارز نیز وجود ندارد، این درحالی است که مهار تورم نیز به معنای کاهش قیمت نیست.

کمیجانیاکبر کمیجانی در چهارمین همایش صادرات غیرنفتی گفت: هیچ اقتصاددانی تاکنون نقش بلامنازع صادرات در رشد اقتصادی را انکار نکرده و مورد ابهام و سوال قرار نداده است، این در حالی است که اجماع جهانی کشورها به سمتی است که در کنار حمایت از تولید، حمایت از صادرات غیرنفتی را نیز مدنظر قرار داده اند.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در ادبیات اقتصادی ایران نیز، هشیاری و بیداری در رابطه با نقش صادرات غیرنفتی در اقتصاد بوجود آمده است که از ناحیه درآمد نفتی نمی توان به طور عادی اقتصاد را اداره کرد، ضمن اینکه در کنار این شناخت و سیاستها، دولت ها طی سالهای گذشته تلاش داشته اند که کم و بیش از صادرات دفاع کنند.

وی با اشاره به درآمدهای نفتی دهه ۸۰ برای اقتصاد ایران تصریح کرد: قیمت نفت در این دهه به بالاترین میزان خود طی سالهای بعد از انقلاب رسیده است اما به دلیل تحریم هایی که کشورهای غربی بر علیه ایران اعمال کردند، ضعف به کارگیری و اداره اقتصاد با درآمدهای نفتی بروز کرد و مشخص شد که استراتژی اداره اقتصاد ایران با استفاده از درآمدهای نفتی کارساز نیست.

به گفته کمیجانی، طی سالهای ۸۴ تا ۹۱، درآمدهای نفتی ایران به ۲۵۰ میلیارد دلار رسیده است که از آن به خوبی استفاده نشد و شاید به صراحت بتوان گفت که به بدترین شکل از این درآمدها در اقتصاد  ایران استفاده شد و راه راحت طلبی را در پیش گرفتیم.

وی اظهار داشت: افزایش درآمدهای نفتی بزرگترین ابزار در اختیار دشمنان شد تا از آن بر علیه ایران بهره گیرند، به این معنا که آنها تصمیم بر این گرفتند که از این ابزار که در اقتصاد ایران به کار بسته شده بود و همه کارها بر محور آن می چرخید را بر علیه کشور استفاده کنند و به نوعی با کاهش خریدهای نفتی دنیا از ایران، درآمدهای ایران را کاهش داده و اقتصاد ایران را فلج کنند.

کمیجانی خاطرنشان کرد: در واقع، کشورهای غربی بدون لشگرکشی به ایران، توانستند جنگ سرد تمام عیاری را به نفع خود راه بیندازند و کم هزینه ترین جنگ را بر علیه ایران اعمال کنند؛ اما این هشدار مجددی برای اقتصاد ایران است که دست از وابستگی به درآمدهای نفتی بردارد؛ البته دولت تدبیر و امید این نکته را به خوبی مدنظر قرار داده و تلاش کرده تا از وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد را رهایی دهد.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: دولت نیز تلاش کرده تا با تدوین بسته خروج از رکود تورمی، بر نقش صادرات غیرنفتی به عنوان توسعه دهنده و پیشران، تاکید کرده و راه را برای توسعه صادرات غیرنفتی باز کند.

وی با اشاره به تاکید برنامه های توسعه ای بر نظام ارزی شناور مدیریت شده گفت: البته این سیاست را به طور کامل نمی توان اجرا کرد و البته به طور نسبی، این سیاست در حال پیاده سازی است. در این میان امید می رود که دولت بتواند با هدف حمایت از تولید، صادرات را نیز رونق بخشد.

کمیجانی با دفاع از سیاست دولت مبنی بر مهار تورم گفت: عزم دولت در مقابله با تورم جدی است و موفقیت هایی نیز در این میان حاصل شده است، البته تورم مهمترین دشمن تولید است و اگر مهار نشود، دشمن سیاست ثبات ارز است و ثبات ارز ماندگار نخواهد بود.

وی اظهار داشت: البته مهار تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست.