معاون اقتصادی بانک‌مرکزی گفت: سال گذشته رشد اقتصادی منفی ۹/۱ درصد و بدون احتساب نفت منفی ۱/۱ درصد بوده که البته در سه ماه چهارم سال گذشته رشد بخش کشاورزی، نفت، صنعت و معدن مثبت شده است.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک‌مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: محاسبات نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت برپایه سال ۸۳ در سال گذشته برابر با منفی ۹/۱ درصد بوده است. معاون اقتصادی بانک‌مرکزی تصریح کرد: رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بدون احتساب بخش نفت نیز، منفی ۱/۱ درصد بوده است. وی ادامه داد: نکته مهم در این آمارها مثبت شدن وضعیت سه بخش به صورت فصلی است. قربانی با بیان اینکه در فصل چهارم سال ۹۲ (زمستان) گروه نفت و گروه صنایع و معادن رشد مثبت را تجربه کرده‌اند؛ در گروه نفت، رشد اقتصادی در فصل چهارم نسبت به سال گذشته ۶/۳ درصد و گروه صنایع و معادن ۸/۰ بوده که نشان‌دهنده خروج گروه صنایع، معادن و نفت از حالت رکود است. روزنامه «دنیای اقتصاد» ۱۶ اردیبهشت از خروج رشد صنعتی از زیر صفر خبر داده بود. آمار ارائه شده از سوی معاون اقتصادی صحت خبر منتشر شده از سوی «دنیای اقتصاد» در ابتدای سال را تایید می‌کند. البته در بررسی سالانه به جز بخش کشاورزی دیگر گروه‌ها کماکان رشد منفی را ثبت کرده‌اند. بنا بر اعلام بانک‌مرکزی، سال گذشته به غیر از گروه کشاورزی که ۷/۴ درصد رشد داشته، رشد گروه نفت منفی ۹/۸ درصد، رشد گروه صنایع و معادن منفی ۹/۲ درصد و رشد گروه خدمات منفی ۵/۱ درصد بوده است. به گفته وی، در سال گذشته رشد بخش خدمات معادل منفی ۵/۱ درصد بود. معاون اقتصادی بانک‌مرکزی با اشاره به آمار وضعیت تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال ۹۲ گفت: سال گذشته شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی منفی ۱/۴ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته که این افت متاثر از تغییرات سه فصل قبل بوده است، اما در سه ماه چهارم سال گذشته شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی نسبت به فصل قبل ۹/۲ درصد رشد داشته که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حال خروج از رکود است.