معاون سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش ۱۰ برابری اطلاعات مالیاتی مودیان نسبت به سال قبل خبرداد و گفت: وقتی مودی می‌داند منِ ممیز اطلاعاتش را دارم، از ترس اینکه با جریمه مالیاتی رو به رو نشود، آن را ابراز می‌کند.

حسین وکیلی در گفتگو با مهر درباره افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال جاری گفت: این درآمدهای مالیاتی را که بعد از پایان تیرماه استحصال شده است، مردم به ما داده‌اند نه اینکه ما از مردم گرفته باشیم.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح بیشتر این عبارت تاکید کرد: ما در تیرماه ۲ اظهارنامه داریم؛ یکی اظهارنامه ارزش افزوده که مربوط به ۳ ماهه سال اول بوده و مودیان باید ۱۵ تیر ماه آن را به ما می‌دادند و دوم اظهارنامه عملکرد یک سال گذشته است و افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای مالیاتی هم مربوط به هر دوی این موارد بوده است.

وی ادامه داد: مالیات‌های مربوط به عملکرد یک سال گذشته که ما تا خرداد ماه گرفته‌ایم ۶۷ درصد آن چیزی بوده که در بودجه پیش بینی شده است؛ اما در تیرماه و زمانی که اظهارنامه‌های سه ماه اول سال هم رسید، میزان وصول مالیات‌های سه ماهه اول سال به ۹۸ درصد مالیات‌های ۴ ماه اول بالغ شد.

معاون امور مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: البته این به معنای این است که بیشتر از آنچه که ما پیش‌بینی می‌کردیم، مالیات استحصال شده که همانطور که گفتم این طبق اظهارنامه‌های خود مودیان بوده و البته نشان از این دارد که سود مربوط به فعالیت‌های اقتصادی مردم در این بازه زمانی به نسبت قبل، بیشتر بوده است.

وی در تبیین استقبال مردم از ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی هم گفت: اتفاقی که افتاده، این است که خیلی از مردم متوجه شده‌اند که حجم اطلاعات ما به عنوان ماموران اخذ مالیات، بالا رفته است. واقعیت این است که اطلاعات مالیاتی ما به نسبت سال قبل بیش از ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است. لذا وقتی مودی می‌داند منِ ممیز اطلاعاتش را دارم، از ترس اینکه با جریمه مالیاتی رو به رو نشود، آن را ابراز می‌کند.

وکیلی بار دیگر تاکید کرد: در هر حال و علی رغم این افزایش ۴۹ درصدی در درآمدهای مالیاتی، ۶۷ درصد درآمدهای مالیاتی به نسبت آنچه در بودجه سال جاری تدوین شده، محقق شده است. علی رغم افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال جاری، در حال حاضر ۶۷ درصد این درآمدها مطابق بودجه تامین شده و ما در این زمینه هنوز از پیش‌بینی‌ها عقب هستیم.