عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: باید به نفت نگاه سرمایه‌ای نه تامین کنندگی داشته باشیم.
محمدرضا بهرامن اظهار کرد: کشور باید یک استراتژی و برنامه برون‌مرزی شفاف داشته باشد تا با ارز حاصل از درآمد فروش نفت در صنایع دیگر سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
وی ادامه داد: منابع انرژی زیرزمینی با ارزش افزوده بالا در کشور وجود دارد که می‌توان از آنها به‌عنوان کالای سرمایه‌ای در برنامه‌ها یاد کرد؛ اما از آنها با وجود اشتغال زایی و درآمدزایی بالا به درستی استفاده نشده است.
او با اشاره به اینکه باید برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت در کنار برنامه‌ریزی بلندمدت برای خروج از بحران و رکود صورت گیرد، گفت: باید مدیریت جهادگونه در رابطه با اجرای برنامه‌ها ایجاد شود و مدیران متناسب با اجرای صحیح برنامه‌ها انتخاب شوند.
بهرامن یادآور شد: صندوق توسعه ملی باید محل سرمایه‌گذاری باشد نه هزینه ، این در حالی است که برخی از واحدهای تولیدی- صنعتی کمتر از ظرفیت مشغول به فعالیت هستند که با تزریق صحیح سرمایه در گردش می‌تواند تولید به چرخه خوب خود باز گردد.
وی افزود: دولت باید بهبود فضای کسب و کار را در سرلوحه کار خود قرار داده و در کنار آن به دنبال جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی همراه با بالابردن تقاضا باشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: باید قوانین بازدارنده از مسیر تولید و تامین مواد اولیه از سوی دولت کنار گذاشته شود و از سوی دیگر مجلس با پررنگ‌تر کردن نقش نظارتی خود و اصلاح به موقع برخی قوانین می‌تواند تاثیر بسزایی بر روند کسب‌و‌کار کشور داشته باشد.
او با بیان اینکه از تجربه جهانیان در خروج از بحران‌ها استفاده نشده است،گفت: به دلیل تامین مالی دولت‌ها از طریق فروش نفت هیچ گاه نگاه اقتصادی به صنایع پایین دستی به درستی انجام نشده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بیان کرد: دلیل عدم اجرای صحیح قوانین و برنامه‌های ورود پیدا کرده به کشور به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری صحیح در بخش آمار و اطلاعات است و هرگونه تصمیم‌گیری با آمار و اطلاعات ناقص و غلط سیر حرکتی تصمیم‌گیری و اجرا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی افزود: تعرفه‌های اعمال شده باید در راستای حمایت از تولید داخلی و مصرف‌کننده باشد و بتواند بازار با کیفیت و قابل رقابت را برای تولیدات داخلی فراهم کند.
بهرامن تاکید کرد: نگاه غیرکارشناسی ضرر‌ و‌ زیان بسیاری را به مصرف‌کننده وارد می‌کند که به عنوان مثال می‌توان به عدم دریافت صحیح مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد.
او تصریح کرد: دریافت مالیات برارزش افزوده نباید در تمام کشور یکسان باشد و باید به‌گونه‌ای با این مساله رفتار شود که ایجاد مزیت سرمایه‌گذاری در شهرهای کوچک را فراهم سازد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: نگاه کارشناسی و با مطالعه برای اصلاح قوانین در کشور در حد لازم دیده نمی‌شود و با وجود قوانین در کشور اجرا و نظارت به درستی صورت نمی‌گیرد.