معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: رویکرد دولت یازدهم برای رونق اقتصادی، ساخت واحدهای تولیدی جدید نیست بلکه بهبود وضعیت واحدهای موجود و تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی است.

 علی یزدانی اظهار داشت: صاحبان واحدهای تولیدی باید شیوه های جدید اتخاذ کنند و افزایش بهره وری، کاهش قیمت تمام شده و ارتقای فناوری ساخت را مد نظر قرار دهند.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، آمار و اطلاعات واحدهای تولیدی استان‌ها باید به طور دقیق و به موقع به وزارتخانه انتقال داده شود تا در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.