نایب رئیس خانه معدن با اشاره به اینکه پنجره واحد خدمات در بخش معدن تاکنون اجرایی نشده است، گفت: ‌بدون اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن افزایش نخواهد یافت.  محمدرضا بهرامن با اشاره به اینکه اجرای کامل سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود می‌تواند باعث رونق در بخش معدن و صنایع معدنی شود، اظهار کرد: در بخشی از سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود عنوان شده که مدت زمان صدور گواهی کشف باید به ۱۰ روز کاهش یابد. چنین کاری امکان‌پذیر است به شرطی که در شوراهای مربوط به صدور گواهی در استان‌ها این کار به موقع انجام شود.
نایب رئیس خانه معدن درباره ابهام مربوط به مدت زمان صدور گواهی کشف گفت: کاهش مدت زمان صدور گواهی کشف به ۱۰ روز کار سختی نیست؛ چرا که گواهی کشف مربوط به معدنکارانی می‌شود که همه مجوزهای لازم را دریافت کرده و اکتشاف لازم را نیز انجام داده‌اند و تنها منتظر گرفتن گواهی کشف به منظور ادامه فرآیند برای استخراج و برداشت هستند و به همین دلیل صدور هرچه سریع‌تر این گواهی ضروری است.  بهرامن با اشاره به اینکه نمی‌توانیم در شرایط کنونی واحدهای معدنی را مجبور به توقف صادرات کنیم، گفت: بخش معدن بدون استراتژی نمی‌تواند به راه خود ادامه دهد.