با رایزنی های رئیس کل گمرک ایران با همتای ترک، مسیر ورود و خروج کالا به گمرکات بازرگان – گوربلاغ تا یکماه آینده دو بانده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با رایزنی های فشرده مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران مسیر ورود و خروج کالا به گمرکات بازرگان – گوربلاغ، دو بانده می شود.

رئیس کل گمرک ایران در سفری فوری به آنکارا برای حل و فصل مشکلات گمرکی در مرز دو کشور، با حیات یازیجی وزیر گمرک و تجارت ترکیه دیدار و گفتگو کرد و پس از رایزنی های فشرده مقرر شد، مسیر ورود و خروج کالا به گمرکات بازرگان – گوربلاغ تا یکماه آینده دو بانده شود.

صف‌های طولانی کامیونداران در مرزهای گمرکی ایران و ترکیه موجب شد تا رئیس کل گمرک ایران در سفری فوری با همتای ترک خود در آنکارا دیدار کند تا دو طرف برای حل این مشکل چاره ای بیاندیشند، موضوعی که در سال های گذشته برای رفع مشکل تردد کامیون ها در توافقات دو جانبه امضاء شده بود، اما اجرایی نشد.

بنا بر این گزارش، روسای گمرکات ایران و ترکیه تعامل گمرکات دو کشور را مثبت و سازنده توصیف و از سطح این روابط در حال حاضر ابراز رضایت کردند.

پیش بینی می شود با دو بانده شدن دو مسیر ورود و خروج کالا به گمرکات بازرگان – گوربلاغ تردد کامیون های حامل بار در یکماه آینده با افزایش چشمگیری مواجه شود.

همچنین در نشست مشترک روسای گمرکات ایران و ترکیه در محل گمرک آنکارا که در یک فضای دوستانه برگزار شد، دو طرف نسبت به ایجاد پنجره مشترک مرزی، تبادل اطلاعات الکترونیکی، ۲۴ ساعته کردن گمرکات سرو – اسندره برای تردد کامیون های حامل بار توافق کردند.