گمرک ایران اعلام کرد: بسته حمایتی صادرات در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.

 بسته حمایتی صادرات در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد. این بسته حمایتی شامل ۲۰ نوع تسهیلات گمرکی است که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای واحدهای تولیدی و حمایت ویژه از صادرات در نظر گرفته شده است.

بنابراین گزارش، مهم ترین ویژگی این بسته حمایتی افزایش چشمگیر تعداد تسهیلاتی است که گمرکات سراسر کشور به صادرکنندگان ارائه خواهند کرد. همچنین انجام خدمات به روش الکترونیکی و عدم مراجعه حضوری صادر کنندگان به گمرکات اجرایی، نخستین بند از این بسته حمایتی را شامل می شود.

محورهای کلی بسته حمایتی صادرات گمرک در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به شرح ذیل است:

۱) سامانه اظهار از راه دور
۲) امکان اخذ ضمانتنامه بانکی توسط صادرکنندگان کالاهای مشمول عوارض صادراتی به جای پرداخت عوارض مربوطه
۳) ارائه خدمات بدون تعطیلی به ویژه در مرزها
۴) ادغام واحد احراز هویت و دایره ارزش در سرویس ارزیابی
۵) معافیت ورود موقت برای پردازش از اخذ مجوز استاندارد بر اساس تفاهم نامه با استاندارد
۶) امکان خروج محمولات صادراتی از طریق بازارچه های مرزی
۷) بازنگری فهرست گمرکات تخصصی
۸) اختصاص درب و مسیر ویژه برای صادرات به خصوص در گمرکات مرزی پر تردد و اولویت رسیدگی ، انجام تشریفات و خروج محموله های صادراتی
۹) اجتناب از ارسال مکرر نمونه محمولات صادراتی به آزمایشگاه و تعمیم نظریات دفعات قبلی آزمایشگاه به موارد آتی
۱۰ ) اجازه ارزیابی در محل برای محموله های صادراتی
۱۱ ) ارزیابی روی وسیله حمل(یکسره) و اجتناب از تخلیه و بارگیری مجدد محموله های صادراتی
۱۲) امکان حمل کالاهای صادراتی با کامیونهای غیر حائز شرایط ترانزیتی
۱۳ ) بازنگری ضوابط انتخاب مسیر توسط کمیته راهبری انتخاب مسیر و خروج واحدهای عمده صادراتی از مسیر قرمز
۱۴ )حذف الصاق قبض انبار برای محمولات صادراتی البسه و پوشاک
۱۵ ) گمرکات تفویض اختیار شده برای رسیدگی پرونده های استرداد حقوق ورودی (به شرح بخشنامه)
۱۶) تسریع در رسیدگی به درخواست های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان نمونه
۱۷ ) گمرکات تفویض اختیار شده برای صدور مجوز ورود موقت جهت پردازش
۱۸) امکان صادرات کالاهای صادر کنندگان دارای گواهی صادرکننده برتر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی استاندارد
۱۹) امکان اظهار فرآورده های مایع نفت و گاز توسط صادرکنندگان غیرخوشنام از گمرکات داخلی نامبرده (به شرح بخشنامه)
۲۰) تشکیل ستاد صادرات