معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشورامروز سه شنبه ۳۱ تیر ماه  را آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۲ اعلام کرد و گفت: این مهلت قابل تمدید نیست.

 حسین وکیلی افزود: مودیان مالیاتی تا امروز می توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی این سازمان، اظهارنامه عملکرد سال ۹۲ خود را ارائه کنند.

وی تاکید کرد: به منظور بهره مندی از هرگونه تسهیلات قانونی، مودیان باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۲ را تا پایان تیر ارایه کنند.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: ارسال الکترونیکی اظهارنامه و دریافت کد رهگیری به منزله تحویل به واحد مالیاتی است و به ارائه نسخه کاغذی آن به ادارات مالیاتی نیازی نیست.