آمارها حاکی از آن است که امارات متحده عربی در دو ماهه نخست سال جاری با اختصاص حدود ۲۹ درصد از کل واردات ایران به خود، بیشترین میزان صادرات را به کشورمان داشته است.

 آمار مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که میزان واردات ایران از امارات در طی دو ماه نخست سال جاری بیش از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تن بوده است که ارزش آن دو میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار بوده است.

بر اساس این گزارش، میزان واردات از امارات در مدت مشابه سال قبل حود ۶۵۰ هزار تن و با ارزش بیش از یک میلیارد دلار بوده است، بنابراین می‌توان گفت که واردات از این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۱۱۰ درصد افزایش داشته است.

چین:

در میان کشورهای صادرکننده کالا به ایران در دو ماهه نخست امسال، چین با ۶۹۱ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۶۱۳ هزار دلار در رتبه دوم قرار دارد که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که واردات از این کشور ۴۱۲ هزار تن و به ارزش ۹۵۳ میلیون دلار به میزان ۶۹ درصد افزایش داشته است.

بر اساس آمار واردات از کشور چین ۲۱ درصد کل واردات ایران را تشکیل می‌دهد.

هند:

میزان واردات ایران از کشور هند در دو ماهه نخست سال جاری به بیش از ۷۱۹ هزار تن می‌رسد که این حجم واردات برابر با حدود ۶۹۳ میلیون دلار و ۹ درصد از کل واردات ایران در دو ماهه نخست سال است.

بر این اساس واردات از هند در دو ماهه نخست سال گذشته، بیش از ۴۹۱ هزار تن با ارزش ۵۷۲ میلیون دلار بوده است. بنابراین واردات از این کشور در این مدت نسبت به سال گذشته بیش از ۲۱ درصد افزایش یافته است.

ترکیه:

واردات ایران از همسایه شمال غربی خود در دو ماهه نخست سال جاری بیش از ۴۲۴ هزار تن به ارزش ۵۴۲ میلیون دلار بوده است که این مقدار هفت درصد از ارزش واردات کشور در این مدت را شامل می‌شود.

این در حالی است واردات به کشور ایران از ترکیه در مدت مشابه سال گذشته ۵۰۱ هزار تن و معادل ۴۹۱ میلیون دلار بوده است که این ارقام افزایش ۱۰.۵ درصدی از این کشور نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

جمهوری کره:

میزان واردات از جمهوری کره در دو ماه نخست سال جاری بیش از ۱۶۰ هزار تن بوده است که ارزش آن واردات که حدود شش درصد از کل واردات ایران در مدت مذکور را تشکیل می‌دهد، برابر حدود ۴۵۹ میلیون دلار است.

بر اساس این گزارش، واردات از این کشور در دو ماهه نخست سال گذشته، بیش از ۳۱۷ هزار تن به ارزش ۵۴۸ میلیون دلار بوده است. بنابراین ارزش واردات از جمهوری کره نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱۶ درصدی همراه بوده است.