مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور پس از بازگشت از کشور قطر گفت: با انعقاد تفاهم‌نامه میان مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد قطر، بازارهای جدیدی پیش روی تجار و بازرگانان ایرانی و قطری قرار خواهد گرفت.
به گزارش پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اکبر ترکان تاکید کرد: همکاری‌های فنی، انتقال تجارب و پیشرفت‌ها در حوزه صنعت و تجارت میان ایران و قطر افزایش می‌یابد.
ترکان گفت: با وزرای انرژی، اقتصاد و تجارت، امور خارجه، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس مناطق آزاد کشور قطر دیدارهای جداگانه‌ای داشتیم و درخصوص افزایش همکاری‌های تجاری، صنعتی، بازرگانی و گردشگری میان دو کشور توافقاتی حاصل شد. ترکان ادامه داد: در دیدار با رئیس مناطق آزاد قطر، تفاهم‌نامه همکاری درخصوص ایجاد یک منطقه آزاد مشترک، افزایش همکاری‌های فنی، صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی و مصالح ساختمانی با قطر امضا شد.