گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور درباره واردات میوه اعلام کرد: واردات نارگیل، آناناس، انبه و منگوتین تنها با استفاده از ارز متقاضی و قرار گرفتن در اولویت ۹، بدون نیاز به مجوز جهاد کشاورزی امکانپذیر است.

به گزارش  مهر، گمرک ایران در بخشنامه ای خطاب به کلیه گمرکات اجرائی درباره واردات برخی انواع میوه ها، ضوابط جدید تعیین شده در این بخش را اعلام کرد.

در بخشنامه گمرک آمده است: طبق نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص واردات میوه های نارگیل، آناناس، انبه و منگوتین، پاپایا به شرح مذکور در نامه فوق الذکر با استفاده از ارز متقاضی و قرار گرفتن در اولویت ۹ (با یک برابر مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) بدون نیاز به مجوز جهاد کشاورزی صرفا با رعایت مقررات و موازین بهداشتی و قرنطینه ای امکانپذیر است.

تصاویر نامه واردات میوه

تصویر نامه دوم