رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با اشاره به تولید ایران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی در این سازمان گفت: بانک مرکزی دستورالعمل سال ۱۳۸۹ را با عنوان «نحوه تولید، توزیع، جمع‌آوری و ابطال ایران چک» لغو کرد.
مجید صنیعی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه ایران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی منتشر شده و در اختیار اداره نشر و ریالی بانک مرکزی قرار گرفته است، اظهار کرد: بانک مرکزی هر زمان که لازم باشد،‌ ایران چک‌ها را به بازار عرضه خواهد کرد. وی با اشاره به لغو دستورالعمل سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی با عنوان «نحوه تولید، توزیع، جمع‌آوری و ابطال ایران چک» افزود: این کار، زمینه‌ساز عرضه ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی به بازار و عدم لزوم پشت‌نویسی و ابطال آن توسط بانک است. رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی تصریح کرد: در صورت عدم لغو این مصوبه، باید ایران چک‌ها پشت‌نویسی شده و در اختیار بانک‌ها قرار می‌گرفت؛ پس از آن بانک‌ها هم باید ایران چک را ابطال می‌کردند.