رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اعلام اینکه جلسه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران که عصر سه شنبه در وزارت کار برگزار شد، به نتیجه نرسید، گفت: نشست دوم شورای عالی کار عصر چهارشنبه و جلسه پایانی در روز جمعه هفته جاری برگزار می شود.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری جلسه عصر سه شنبه ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران گفت: جلسه ۳ ساعته عصر سه شنبه که در وزارت کار برگزار شد، به نتیجه قطعی نرسید.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، قرار است که نشست دوم شورای عالی کار عصر چهارشنبه برگزار شود، همچنین مصوبه نهایی در جمعه هفته جاری ارائه خواهد شد.

توفیقی با تاکید بر اینکه به صورت کلی فضای جلسه مناسب بود، بیان داشت: نمایندگان دولت که وزرای اقتصاد، کار و همچنین نماینده ای از وزیر صنعت بودند، دغدغه های دولت پیرامون اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها را مطرح کردند، همچنین پیشنهاداتی از سوی آنها مطرح شد که قرار است نمایندگان کارگران و کارفرمایان آنها را مورد بررسی قرار دهند.

وی ادامه داد: عصر چهارشنبه دومین نشست تخصصی شورای عالی کار پیرامون تعیین حداقل مزد سال ۹۳ را خواهیم داشت، البته در نشست عصر سه شنبه، وزیر اقتصاد درباره شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور سخن گفت و همچنین مباحثی پیرامون اشتغال کشور و به صورت کلی دغدغه های دولت را برای تامین معیشت خانوار کارگری مطرح کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: طیب نیا همچنین از نگرانی دولت درباره نرخ رشد منفی اقتصادی سخن گفت و عنوان داشت که دولت به دنبال اجرای مدل هایی به منظور خروج اقتصاد از شرایط فعلی است.

به گفته توفیقی، وزیر کار نیز در این جلسه تلاش کرد تا از موضوع کارگران و کارفرمایان و مسائل آنها صحبت کند. در عین حال، کارفرمایان مدلی را برای تعیین مزد مطرح کردند که از سوی نمایندگان کارگری رد شد.

وی با اشاره به اینکه کارگران اعمال نرخ تورم در تعیین مزد را خط قرمز خود می دانند گفت: نمایندگان کارگران درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده به ۳۵ درصد صحبت و دفاع کردند اما کارفرمایان عنوان داشتند با این رقم موافقند ولی آن را در سرجمع افزایش ها و مزایا اعمال می کنند که مورد توافق کارگران قرار نگرفت.