هرچند با ابلاغ جزئیات طرح انتزاع نحوه واگذاری وظایف و شرکت‌های دولتی از سوی دولت به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد، اما شرکت بازرگانی دولتی ایران و وظایف آن نظیر واردات گندم همچنان زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
عباس قبادی، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره آخرین وضعیت طرح انتزاع و واگذاری وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران وظایف خود را طبق روال قبل انجام می دهد.
وی ادامه داد: عملکرد این شرکت از این پس به همان نحوی خواهد بود که تاکنون بوده است و براساس مصوبه جدید دولت در خصوص واگذاری تنظیم بازار کالاهای اساسی و واردات آنها، در وظایف شرکت بازرگانی دولتی هیچ تغییری ایجاد نشده است.
قبادی با اشاره به اینکه براساس مصوبه دولت، وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد شرکت‌های دولتی از این پس بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد گفت: اما این تصمیم شامل تمام شرکت‌های دولتی زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به غیر از شرکت بازرگانی دولتی ایران خواهد بود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر اینکه واردات گندم همچنان از وظایف این شرکت است، تصریح کرد: این روند نیز همچنان طبق روال گذشته انجام می‌شود.