اوراق مشارکت بانک مرکزی به میزان ۲۲ هزار میلیارد ریال به فروش رسید.

 به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، تصریح کرد: میزان و عرضه اوراق مشارکت این بانک حداقل ۶ برابر سایر عرضه‌های اوراق مشارکت دولتی بوده است و خوشبختانه بر اساس آمار، میزان استقبال خریداران از این اوراق بسیار خوب ارزیابی می‌شود. وی با انتقاد از برخی از اظهارنظرهای کارشناسان که موجب افت استقبال مردم نسبت به خرید اوراق شده بود، خاطرنشان کرد:‌ به‌رغم این‌گونه اظهارنظرها و با توجه به‌ ‌نیاز مردم به وجه نقد در مقطع پایانی سال، فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی با استقبال چشمگیر حدود ۷۵ درصدی هموطنان مواجه شد. وی در پاسخ به این سوال که «تاخیر در ارائه آمار فروش اوراق مشارکت از جانب بانک مرکزی به چه دلیل بوده است؟» بیان کرد: فروش اوراق مشارکت به صورت پذیره‌نویسی (غیرسیستمی) انجام گرفت و به این دلیل، زمان جمع‌آوری آمار میزان فروش از سراسر کشور قدری به طول انجامید. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی
در خصوص عدم تمدید زمان عرضه اوراق مشارکت تصریح کرد: با توجه به استقبال چشمگیر هموطنان و به‌منظور پیشگیری از تداخل و تزاحم عرضه گواهی سپرده بانک‌ها، بانک مرکزی نیازی به تمدید عرضه اوراق نمی‌بیند. اوراق مشارکت بانک مرکزی از روز شنبه، ۲۶ بهمن‌ماه سال‌جاری تا پایان هفته گذشته با سود علی الحساب سالانه ۲۳ درصد توسط بانک‌های صادرات، ملت و تجارت به متقاضیان عرضه شد. اوراق مشارکت بانک مرکزی بی نام، معاف از مالیات و قابل‌انتقال به غیر است. همچنین نرخ سود بازخرید این اوراق، ۲۰ درصد و مدت آن ۶ ماهه بود که طی دو کوپن ۳ ماهه به خریداران ارائه خواهد شد.