اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ایران در نشست روز یکشنبه بیست و هفتم آبان ماه بر شکل گیری و ایجاد مرکز آمار و اطلاعات کشاورزی تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج به نقل از اتاق ایران ، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ایران دراین نشست گفت: آمایش و ثبت داده و اطلاعات حوزه های مختلف بخش کشاورزی امکان بهره وری مناسب را برای فعالان این حوزه مهیا می کند.

«شمسعلی هادیزاده معلم » افزود: مدیریت مناسب فرآیند کاشت ، داشت ، برداشت و عرضه نیازمند داشتن اطلاعات دقیق و تحلیل کارشناسی از شرایط است.
وی تاکید کرد: سند و کلیات پیشنهاد ایجاد مرکز آمار و اطلاعات کشاورزی در دبیرخانه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ایران جهت ارائه به هیات رییسه اتاق ایران تهیه می شود.
ضرورت و اهمیت تولید محصولات باغی و زراعی ارگانیک دیگر موضوعی بود که در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت.

رعایت استانداردهای مربوط به محصول سالم در بازارهای جهانی، نظارت بر استفاده از میزان کود و سم به جهت انطباق با استاندارد محصولات زراعی ، استفاده از خدمات واحدهای گیاهپزشکی و آگاهی از و انطباق با استاندارد جهانی این محصولات دراین نشست بررسی شد.

حفظ سلامت تولید ، حمل ونقل و عرضه محصولات باغی و کشاورزی در فرآیند « از مزرعه تا سفره » دراین نشست مورد تاکید قرار گرفت.