نشست رؤسای کنسولی کشورهای دی-۸ در تهران ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در این نشست که رؤسای کنسولی و سایر مقامات مسؤول امور ویزا از هشت کشور عضو سازمان دی-۸ در تهران گرد هم آمدند و با حضور قشقاوی، معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی همراه بود، سید محمد موسوی، دبیرکل ایرانی سازمان دی-۸ بر لزوم اتخاذ تدابیر جدی و ضروری در این خصوص تاکید کرد.
او ضمن اظهار تأسف از این موضوع که حجم تجارت کشورهای عضو علیرغم اقدامات صورت گرفته طی سالهای اخیر روند کاهشی داشته، بر تسریع کاهش موانع تجاری میان کشورهای عضو تاکید کرد.

همچنین مهرانی، دبیرکل فدراسیون اتاق های دی-۸ که به نمایندگی از اتاق ایران و به عنوان نماینده بخش خصوصی کشورهای عضو در این نشست حضور داشت، ضمن ارائه گزارشی تفصیلی از آخرین وضعیت اخذ روادید توسط فعالین اقتصادی، از مسؤولین کنسولی کشورهای عضو درخواست نمود که به در تصمیم سازی ها و سیاستگزاری ها به گونه ای عمل نمایند که نتیجه و خروجی این قبیل نشست های دولتی در بیرون از این اجلاس ها و در زندگی مردم کشورهایشان نیز قابل لمس و قابل مشاهده باشد.

او ضمن اشاره به این مطلب که علیرغم تصویب «موافقت نامه تسهیل اخذ روادید برای فعالین اقتصادی» در سال ۲۰۱۰ همچنان جامعه تجاری مسأله ویزا را یکی از مهم ترین موانع بر سر راه تجارت خارجی خود می داند، افزود:: بر اساس موافقت نامه تسهیل روادید که میان شش کشور عضو (به جز مصر و اندونزی) سازمان دی-۸ لازم الاجرا شده است، کماکان شاهد نارضایتی و شکایت فعالین اقتصادی از تأخیرهای طولانی در صدور ویزا به خصوص ویزاهای ورود مکرر می باشیم. این در حالی است که طبق موافقت نامه کشورهای عضو ملزم شده اند ویزاهای عادی را حداکثر تا ۵ روز کاری و ویزاهای ورود مکرر را حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری برای فعالین اقتصادی صادر کنند..