شافعی 3رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از ترافیک هیات‌های تجاری برای حضور در ایران خبر داد و گفت: نباید از این شرایط ذوق زده شد بلکه باید استفاده کافی از وضع موجود را ببریم.

غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بدون داشتن نقشه راه، کشور با اتلاف منابع روبرو می شود و فعالیت های تجاری و اقتصادی زاید و تکراری خواهد شد، این در شرایطی است که به دلیل عدم توجه و رعایت نکردن برخی رهنمون های مقام معظم رهبری مواجه با ضعف فاحش در اقتصاد هستیم که ناشی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: باید به رویه های گذشته فکر کرده و طرحی نو دراندازیم، این در شرایطی است که اگر چه بخش های مولد کشور هم اکنون نیازمند برخی اقدامات اورژانسی هستند ولی عدم توجه به نقشه جامع  در تولید نمی تواند در یک حرکت هماهنگ این بخش را شکوفا کند.

وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته بیشترین صدمات تحریم در بخش مولد کشور بوده به اندازه ای که امروز کوهی از مشکلات بر دوش وزیر صنعت و صنعتگران قرار گرفته و متاسفانه دستان آنها خالی است.

به گفته شافعی، دیپلماسی فعال و سازنده دولت در شرایط موجود منجر به اقدامات مثبت و سازنده ایران در تعامل با اقتصاد جهانی شده که کشورمان را وارد فضای جدیدی کرده، این در شرایطی است که اقتصاد بزرگ ایران و کشورهای پیرامون آن برای همه دنیا حائز اهمیت است.

وی اظهار داشت: همه کشورهای دنیا در یافته‌اند که در دوران محدودیت های ناروا علیه اقتصاد ایران زیان های هنگفتی به آن کشورها وارد شده و اکنون با گشایش فضای جدید به دنبال جبران مافات هستند و ایران با ترافیک قابل توجه هیات‌های تجاری مواجه است که البته نباید از آن ذوق زده شویم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: البته باید از حضور هیات‌های تجاری در ایران بهره کافی را ببریم و با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی به روند حرکت دیپلماسی کشور کمک کنیم تا بتوانیم در اقتصاد و سیاست به پایداری برسیم.

وی از اعلام آمادگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای همکاری با دولت در شکوفایی اقتصادی خبر داد.