رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه توافق ژنو امید برای بهبود وضعیت اقتصادی را افزایش داده است، گفت: در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تلاش اقتصادی، صادرات و تعامل‌های تجاری تحرکات مناسبی ایجاد شده است و روند مناسبی را نشان می‌دهد.
یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره تاثیرات اقتصادی توافق ژنو در کشور گفت: مذاکرات ژنو باعث شد تا فضای روانی منفی که نسبت به اقتصاد کشورمان ایجاد شده بود، شکسته شود. وی با بیان اینکه در اقتصاد، به امید و آتیه‌نگری تاکید می‌شود، افزود: فضا اگر در این باره مثبت باشد تعامل، سرمایه‌گذاری و تحرک صورت می‌گیرد.
رئیس اتاق تهران ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر امیدی در زمینه اقتصادی به‌وجود آمده و تحرک‌های مثبتی در این زمینه ایجاد شده است، درباره رفت و آمد هیات‌های اقتصادی به کشورمان نیز گفت: این حضور به‌طور حتم تاثیرگذاری مثبتی در روند اقتصادی دارد و اولین نقطه مثبت این است که فضای عمومی بین‌المللی که گاه با نگاه منفی نسبت به کشورمان همراه بود، شکسته خواهد شد و نگرش منفی به ایران کم شده و از بین می‌رود. آل‌اسحاق تاکید کرد: حضور هیات‌های اقتصادی، هم در فضای بین‌المللی و هم در فضای اقتصادی داخلی تحرکات مثبتی را شکل می‌دهد.