مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت گفت که بخشنامه اخیر دولت در خصوص لغو اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان عطف به ماسبق می‌شود.

حسین حسینی محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه شیوه اجرای بخشنامه مربوط به لغو اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان چگونه بوده و آیا این بخشنامه عطف به ماسبق نیز می‌شود؟ توضیح داد: این بخشنامه از زمان صدور اجرا شده و عطف به ماسبق نیز می‌شود. یعنی کسانی که قبلا صادرات نیز داشتند اخذ تعهد از آنها منتفی شده است و خود به خود مشمول پرداخت جریمه‌ای نیز نخواهند شد.

به گفته وی بخشنامه مربوط به لغو اخذ مالیات از صادرکنندگان هم عطف به ماسبق شده است.

به گزارش ایسنا، هیات وزیران اخیرا بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان و همچنین اخذ مالیات از صادرات را لغو کرد. البته در عین حال ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور است.

در همین حال رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی با اشاره به اینکه قانون اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان لغو شده است، گفته بود البته مصوبه لغو اخذ تعهد ارزی شامل صادرکنندگانی که قبل از این مصوبه اقدام به صادرات کرده اند نمی شود و آنان همچنان مشمول اخذ تعهدنامه ارزی هستد.

محمد مروج عنوان کرده بود که تعهد ارزی از این پس از صادرکنندگان گرفته نمی شود اما افرادی که قبلا اقدام به صادرات کرده اند همچنان مشمول تعهدنامه ارزی هستند.