عصر روز شنبه ۱۲ بهمن ماه دومین جلسه کمیسیون بانک و بیمه اتاق بازرگانی یاسوج در سالن جلسات اتاق یاسوج برگزار شد.

عزیزالله فتحی رئیس کمیسیون بانک و بیمه, کیهان ایمانی رئیس کمیسیون کشاورزی, چنگیز هاشمی رئیس کمیسیون صنعت و معدن,رفیعی عضو کمیسیون بانک و بیمه, منوچهری مشاور کمیسیون های تخصصی اتاق و اسلام زاده دبیر اجرایی اتاق یاسوج از جمله حاضرین در این نشست ۲ ساعته بودند.

از آنجایی که اتاق بازرگانی یاسوج در نظر دارد در راستای تقویت کمیسیون های تخصصی خود جلسات متعددی را در طول هر هفته با حضور اعضای کمیسیون ها و کارشناسان و صاحب نظران هر بخش؛ برگزار کند, در این جلسه که آغازگر این روند بود,روسای سه کمیسیون تخصصی حضور داشتند تا با حضور دیگر اعضا به بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه اجرای این جلسات,راهکارهای برگزاری جلسات موفق با خروجی کارشناسانه و همچنین شرح وظایف درون کمیسیونی بپردازند.

در ابتدای این نشست عزیزالله فتحی رئیس کمیسیون بانک و بیمه اتاق بر لزوم حضور دبیران کمیسیون ها در تمامی جلسات مربوط به حوزه فعالیت خود تاکید کرد, وی اضافه کرد باید امکان حضور نماینده کمیسیون های اتاق در جلسات کمیسیون های تخصصی سطح کشور فراهم شود تا از تجربیات این جلسات بهره ببریم و با اطلاع از تصمیماتی که در سطح کشور گرفته می شود بتوانیم کاراتر و و بهتر در سطح استان فعالیت کنیم.وی اضافه کرد:بهتر است که پیشنهادات به نام شخص ثبت شوند تا هر شخص پیشنهاد دهنده پیگیرهای لازمه را در خصوص پیشنهاد خود انجام دهد. رئیس کمیسیون بانک و بیمه,خود برای شروع این روند اولین پیشنهاد را ارائه داد, و افزود: پیشنهاد می شود که مشوق های سرمایه گذاری و حمایت از تولید و تخصیص تسهیلات با حمایت و اعمال یارانه از طریق دولت برای بخش های خصوصی مناطق کمتر توسعه یافته برای بررسی در جلسه آینده کمیسیون مطرح شود.

محمد امین منوچهری مشاور کمیسیون های تخصصی اتاق یاسوج نیز در بخش دیکری از این نشست اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات استان بحث مدیریت است, اتاق به عنوان یک مشاور برای مدیران نهاد های مختلف در امور اقتصادی؛ می تواند با کمک اعضای کمیسیون های تخصصی و همچنین با دعوت از یک سری افراد متخصص در جلسات کمیسیون های تخصصی برای بالا بردن کارایی و خروجی جلسات به صورت کارشناسانه راهکارهای عملی برای مشورت دادن به این نهادها پیدا کرده و در اختیار آنان قرار دهیم.

در بخش دیگری از این نشست کیهان ایمانی رئیس کمیسیون کشاورزی به مشکل بیمه زنبورداران اشاره کرد و گفت: طبق قانون بیمه,زنبوردارانی که قبل از پرداختن به این شغل در جایی دیگر مشغول به کار بودند و در آن مکان برای مدتی بیمه برای آنان پرداخت می شد,در حال حاضر امکان بیمه شدن برای اینان وجود ندارد,با پیشنهاد وی مقرر شد این مسئله در دستور کار جلسه آینده کمیسیون بانک و بیمه مطرح شود  تا در خصوص مشکلات بیمه زنبورداران تصمیم گیری شود.

1 IMG_2580