دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد از شروع عملیات فنس‌کشی، طراحی و تعیین گیت‌های گمرکی جدید و نقشه‌کشی تعیین خرمشهر و آبادان به‌عنوان منطقه آزاد خبر داد. اکبر ترکان درباره دستور رئیس‌جمهور مبنی بر قصد دولت در منطقه آزاد اعلام کردن خرمشهر و آبادان گفت: با تمام ظرفیت کوشش می‌کنیم این خواسته رئیس‌جمهور را عملی کنیم. این کار طبق تحقیقاتی که انجام دادیم شدنی است و طراحی‌های آن انجام شده است. دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با اعلام تعیین گیت‌های گمرکی جدید در آبادان و خرمشهر گفت: منتظر ابلاغ رسمی رئیس‌جمهور هستیم و پس از ابلاغ رسمی با سرعت کارهای فنس‌کشی و گیت‌ها و دروازه‌های جدید گمرکی به راه می‌افتد. به‌گفته وی، ۶ دروازه جدید گمرگی محور خرمشهر- اهواز، دروازه گمرگی محور آبادان- اهواز، دروازه گمرکی محور خرمشهر- ماهشهر، اروندکنار و جنوب جزیره آبادان از جمله دروازه‌های جدید گمرکی هستند که مشخص شده و با این حساب بندر آبادان، بندر خرمشهر و فرودگاه آبادان جزو منطقه آزاد می‌شوند و مبادلات در داخل این منطقه، آزاد و از مقررات گمرکی مستثنا خواهد بود؛ اما اگر کالایی از درون این منطقه که ۳۴ هزار هکتار است، بخواهد به سرزمین اصلی بیاید تابع مقررات گمرکی خواهد بود.